نمایش 1–12 از 1030 نتیجه

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*50 کد 307

 Fabriano 50*70 Carving ice Paper 215g code 307
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 307

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*50 کد 311

 Fabriano 50 *70 Carving ice Paper 215g code 311
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 311

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*100 کد 307

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 215g code 307
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 307

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*100 کد 309

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 215g code 309
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان درشت
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 309

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*100 کد 311

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 215g code 311
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 311

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*50 کد 301

 Fabriano 50*70 Carving Paper 240g code 301
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 301

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*50 کد 303

 Fabriano 50 *70 Carving Paper 240g code 303
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان درشت
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 303

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*50 کد 305

 Fabriano 50*70 Carving Paper 240g code 305
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 305

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*100 کد 301

 Fabriano 100*70 Carving Paper 240g code 301
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 301

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*100 کد 303

 Fabriano 100*70 Carving Paper 240g code 303
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان درشت
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 303

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*100 کد 305

 Fabriano 100*70 Carving Paper 240g code 305
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 305

مقوا کاکتیل فابریانو 70*50 کد 2021

Fabriano 50*70 cocktail Blue Moon Paper 290g  
 • ساخت ایتالیا
 • با تنوع 12 رنگ
 • دارای خاصیت متلایز
 • مناسب چاپ
 • دارای رنگ های متالیک
 • کیفیت بالا
 • مقاوم در برابر نور
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 290 گرم
 • سایز: 70*50
 • رنگ سرمه ای
 • کد 2021