نمایش دادن همه 11 نتیجه

کلیر بوک پاپکو B2-24

395,000 تومان

Papco Clearbook B2-24

 • نوع صحافی: دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی مات
 • تعداد برگ: 24
 • فرم صحافی: عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • سایز: B2
 • طرح ساده
 • وزن: 3900 گرم
 • ماسب نگهداری طرح ها و نقشه های مهندسی
 • عطف (سانتی متر) 2.5 سانتی متر
 • ابعاد: 71 × 52 سانتی متر
 • جنس پلاستیکی

کلیر بوک پاپکو قابدار 80 برگ A4

170,000 تومان

Papco Clearbook A4-80

 • تعداد برگ: 80
 • دارای رنگ بندی مات و شفاف
 • فرم صحافی عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • قاب دار
 • دارای جای لیبل
 • نوع صحافی دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • عطف (سانتی متر): 4 سانتی متر
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 1055 گرم

کلیر بوک پاپکو قابدار 60 برگ A5 قفل فلزی

105,000 تومان

Papco Clearbook A5-60

 • تعداد برگ: 60
 • دارای رنگ بندی مات و شفاف
 • فرم صحافی عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • قاب دار
 • دارای جای لیبل
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • عطف (سانتی متر): 3.6 سانتی متر
 • سایز: A5
 • طرح ساده
 • وزن: 405 گرم
 • نگهداری نامه ها، عکس ها، اسناد و مدارک
 • ابعاد: 20 × 23.2 سانتی متر

کلیر بوک پاپکو قابدار 60 برگ A4-60

135,000 تومان

Papco Clearbook A4-60

 • تعداد برگ: 60
 • دارای رنگ بندی مات و شفاف
 • فرم صحافی عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • قاب دار
 • دارای جای لیبل
 • نوع صحافی دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • عطف (سانتی متر): 4 سانتی متر
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 820 گرم

کلیر بوک پاپکو 50 برگ A4 قفل فلزی

165,000 تومان

Papco Clearbook A4-50

 • تعداد برگ 50
 • تعداد پانچ: 30
 • دارای رنگ بندی مات
 • فرم صحافی: عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • بدون قاب
 • نوع صحافی: کلاسوری
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 555 گرم

کلیر بوک پاپکو 30 برگ A4

60,000 تومان

Papco Clearbook A4-30

 • تعداد برگ 30
 • دارای رنگ بندی مات
 • فرم صحافی: عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • بدون قاب
 • نوع صحافی: دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 290 گرم

کلیر بوک پاپکو 24 برگ A3

130,000 تومان

Papco Clearbook A3-24

 • تعداد برگ 24
 • دارای رنگ بندی مات
 • فرم صحافی: عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • بدون قاب
 • نوع صحافی: دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • سایز: A3
 • طرح ساده
 • وزن: 496 گرم

کلیر بوک پاپکو 20 برگ A4

35,000 تومان

Papco Clearbook A4-20

 • تعداد برگ 20
 • دارای رنگ بندی
 • فرم صحافی: عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • بدون قاب
 • نوع صحافی: دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 217 گرم

کلیر بوک پاپکو قابدار 100 برگ A4-100

190,000 تومان

Papco Clearbook A4-100

 • تعداد برگ: 100
 • دارای رنگ بندی مات و شفاف
 • فرم صحافی عمودی
 • نوع جلد انعطاف پذیر
 • قاب دار
 • نوع صحافی دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی
 • عطف (سانتی متر): 6.5 سانتی متر
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 1230 گرم

کلیر بوک پاپکو 10 برگ A4

20,000 تومان

Papco Clearbook A4

 • تعداد برگ: 10
 • دارای رنگ بندی
 • فرم صحافی: عمودی
 • نوع جلد: انعطاف پذیر
 • بدون قاب
 • نوع صحافی دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی شفاف
 • تعداد پانچ: 11
 • سایز: A4
 • طرح ساده
 • وزن: 131 گرم

کلیر بوک پاپکو 10 برگ 11 پانچ کد A4-10-11

25,000 تومان

Papco Clearbook A4-10-11

 • تعداد برگ 10
 • رنگ بندی 7 رنگ
 • فرم صحافی عمودی
 • نوع جلد انعطاف پذیر
 • بدون قاب
 • نوع صحافی دوخت
 • جنس جلد: پلاستیکی مات
 • تعداد پانچ: 11
 • سایز: A4
 • طرح ساده