نمایش 1–12 از 1202 نتیجه

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*50 کد 307

 Fabriano 50*70 Carving ice Paper 215g code 307
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 307

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*50 کد 311

 Fabriano 50 *70 Carving ice Paper 215g code 311
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 311

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*100 کد 307

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 215g code 307
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 307

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*100 کد 309

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 215g code 309
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان درشت
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 309

مقوا کاروینگ آیس فابریانو 215 گرم 70*100 کد 311

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 215g code 311
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 215 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 311

کاغذ کاروینگ آیس فابریانو 90 گرم 70*50 کد 306

 Fabriano 50*70 Carving ice Paper 90g code 306
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 90 گرم
 • موجود در بسته بندی 250 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 306

کاغذ کاروینگ آیس فابریانو 90 گرم 70*50 کد 308

 Fabriano 50*70 Carving ice Paper 90g code 308
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان درشت
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 90 گرم
 • موجود در بسته بندی 250 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 308

کاغذ کاروینگ آیس فابریانو 90 گرم 70*50 کد 310

 Fabriano 50*70 Carving ice Paper 90g code 310
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 90 گرم
 • موجود در بسته بندی 250 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 310

کاغذ کاروینگ آیس فابریانو 90 گرم 70*100 کد 306

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 90g code 306
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 90 گرم
 • موجود در بسته بندی 250 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 306

کاغذ کاروینگ آیس فابریانو 90 گرم 70*100 کد 308

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 90g code 308
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان درشت
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 90 گرم
 • موجود در بسته بندی 250 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 308

کاغذ کاروینگ آیس فابریانو 90 گرم 70*100 کد 310

 Fabriano 100*70 Carving ice Paper 90g code 310
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت کتان ریز
 • رنگ صدفی
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 90 گرم
 • موجود در بسته بندی 250 تایی
 • سایز: 70*100
 • کد 310

مقوا کاروینگ فابریانو 240 گرم 70*50 کد 301

 Fabriano 50*70 Carving Paper 240g code 301
 • ساخت ایتالیا
 • مناسب چاپ
 • کیفیت بالا
 • بدون اسید
 • دارای بافت طرح چرم
 • رنگ سفید
 • گرماژ (گرم بر متر مربع) : 240 گرم
 • موجود در بسته بندی 125 تایی
 • سایز: 70*50
 • کد 301