نمایش 1–12 از 20 نتیجه

فنر صحافی پیلاوران مدل پلاستیکی سایز 14

2,000 تومان

Pilavaran Binding Number 14

 • دارای رنگ بندی
 • قادر به سیمی کردن 60 برگ
 • جنس: مواد پلاستیکی PVC
 • طرح: ساده
 • شماره: 14
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی پیلاوران مدل پلاستیکی سایز 12

1,750 تومان

Pilavaran Binding Number 12

 • دارای رنگ بندی
 • قادر به سیمی کردن 50 برگ
 • جنس: مواد پلاستیکی PVC
 • طرح: ساده
 • شماره: 12
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی پیلاوران مدل پلاستیکی سایز 25

3,000 تومان

Pilavaran Binding Number 25

 • دارای رنگ بندی
 • قادر به سیمی کردن 160 برگ
 • جنس: مواد پلاستیکی PVC
 • طرح: ساده
 • شماره: 25
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی پیلاوران مدل پلاستیکی سایز 18

2,750 تومان

Pilavaran Binding Number 18

 • دارای رنگ بندی
 • جنس: مواد پلاستیکی PVC
 • طرح: ساده
 • شماره: 18
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی پیلاوران مدل پلاستیکی سایز 16

2,500 تومان

Pilavaran Binding Number 16

 • دارای رنگ بندی
 • قادر به سیمی کردن 80 برگ
 • جنس: مواد پلاستیکی PVC
 • طرح: ساده
 • شماره: 16
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی مارپیچ پیلاوران سایز 12

1,300 تومان

Pilavaran Binding Number 12

 • دارای رنگ بندی
 • نوع: مارپیچ صحافی
 • جنس:پلاستیکی شفاف
 • طرح: ساده شفاف
 • شماره: 12
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی پیلاوران مدل پلاستیکی سایز 28

3,000 تومان

Pilavaran Binding Number 28

 • دارای رنگ بندی
 • قادر به سیمی کردن 200 برگ
 • جنس: مواد پلاستیکی PVC
 • طرح: ساده
 • شماره: 28
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی مارپیچ پیلاوران سایز 16

2,100 تومان

Pilavaran Binding Number 16

 • دارای رنگ بندی
 • نوع: مارپیچ صحافی
 • جنس:پلاستیکی شفاف
 • طرح: ساده شفاف
 • شماره: 16
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی مارپیچ پیلاوران سایز 18

2,300 تومان

Pilavaran Binding Number 18

 • دارای رنگ بندی
 • نوع: مارپیچ صحافی
 • جنس:پلاستیکی شفاف
 • طرح: ساده شفاف
 • شماره: 18
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

فنر صحافی مارپیچ پیلاوران سایز 45

8,500 تومان

Pilavaran Binding Number 45

 • دارای رنگ بندی
 • نوع: مارپیچ صحافی
 • جنس:پلاستیکی شفاف
 • طرح: ساده شفاف
 • شماره: 45
 • محصول تکی
 • کاربرد: صحافی کتب، جزوات و گزارشات
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

طلق ضخیم پیلاوران سایز A4

200,000 تومان

Pilavaran Talc A4

 • سایز: A4
 • جنس: پلاستیکی
 • طرح: ساده
 • کاربرد: صحافی اوراق و جزوه
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران

طلق پیلاوران سایز A4 تک برگ

4,000 تومان

Pilavaran Talc A4

 • سایز: A4
 • جنس: پلاستیکی
 • طرح: ساده
 • کاربرد: صحافی اوراق و جزوه
 • ساخته شده از پلاستیک با کیفیت
 • کشور سازنده: ایران